ใบรับรอง
 • ประเทศจีน Jinan Darin Machinery Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: ISO9001 Certificate
  หมายเลข: 55820Q0094R05
  วันที่ออก: 2020-10-20
  วันหมดอายุ: 2023-10-23
 • ประเทศจีน Jinan Darin Machinery Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: CE Certificate for Pet Treats Extruding Line
  หมายเลข: M.2020.206.C8967
  วันที่ออก: 2020-09-08
  วันหมดอายุ: 2025-09-07
 • ประเทศจีน Jinan Darin Machinery Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: CE Certificate for Pet Treats Moulding Machine
  หมายเลข: M.2020.206.C8968
  วันที่ออก: 2020-09-08
  วันหมดอายุ: 2025-09-07
 • ประเทศจีน Jinan Darin Machinery Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: CE Certificate
  หมายเลข: 714I057411
  วันที่ออก: 2011-12-16
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Jinan Darin Machinery Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: CE Certificate
  หมายเลข: ATE/1080/31102M
  วันที่ออก: 2014-01-24
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Jinan Darin Machinery Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: CE Certificate
  หมายเลข: ATE/1080/31138M
  วันที่ออก: 2014-04-22
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Jinan Darin Machinery Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: CE Certificate
  หมายเลข: ATE/1080/31115M
  วันที่ออก: 2014-03-25
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Jinan Darin Machinery Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: CE Certificate
  หมายเลข: ATE/1080/31765M
  วันที่ออก: 2015-02-09
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Jinan Darin Machinery Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: ISO9001
  หมายเลข: ANAB13Q20430R0S
  วันที่ออก: 2016-08-09
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Jinan Darin Machinery Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: Business license
  หมายเลข: 91370103779710451K
  วันที่ออก: 2011-03-17
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน Jinan Darin Machinery Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: CE Certificate
  หมายเลข: 714I057311
  วันที่ออก: 2011-12-16
  วันหมดอายุ:
โพรไฟล์ QC

ใบรับรอง